Helende reis

Vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik

Ben jij een vrouwelijk slachtoffer van seksueel misbruik ? Wil je de schaamte, de stilte en de eenzaamheid rondom misbruik doorbreken? Door de #me too discussie die is aangezwengeld is het nu het juiste moment om gehoor te geven aan een maatschappelijke thema. Het “collectieve NEE”: de ontkenning, het negeren, het bagatelliseren wordt een beetje JA. Elke dag weer nieuwe verhalen.

Voor jou wil ik een procesgroep starten en je uitnodigen om samen te delen en stapje voor stapje verder te komen in je eigen proces. Het uiteindelijke doel is uit je slachtofferrol en in je eigenheid en kracht komen te staan. Dit begint natuurlijk bij het begin. Ieder vrouwelijk slachtoffer van seksueel misbruik heeft haar eigen startpunt en van daaruit vertrekken we. Ik wil met deze groep een bedding creëren om elkaar te kunnen steunen en stimuleren stappen te zetten. Het doel is inzicht in onbewuste gedragspatronen te krijgen en het misbruik te erkennen, zodat er uiteindelijk acceptatie ontstaat. Zelf ben ik als ervaringsdeskundige, therapeut, trainer en systemisch coach jullie begeleider in dit proces.

 

Wat gaan we doen?
We gaan werken met jullie thema’s en zullen ons in het verhaal van de ander herkennen.
 • onveiligheid versus veiligheid
 • angst versus onbevangenheid
 • wantrouwen versus vertrouwen in de ander
 • er niet toe doen versus je bent de moeite waard!
 • over grenzen laten gaan versus grenzen aangeven
 • gemis aan ouders (bedding) versus je gedragen voelen
 • eenzaamheid versus samen zijn en samen delen
 • verlies van het kind zijn, versus contact met je innerlijk kind
 • schuld en schaamte versus onschuld
 • wegdrukken van gevoel versus durven voelen en in contact zijn met je gevoel.
 • gemis aan een moeder, versus je eigen moeder zijn
 • loyaal zijn aan het systeem, versus loyaal zijn aan jezelf
 • erkennen wat er is

 

Werkwijze procesgroep vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik

We werken in een kleine en veilige groep met respect voor ieders verhaal. We zullen werken met verschillende methoden en oefeningen als grondings-en ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, chakra-oefeningen en opstellingen. Uitgangspunt is het inbrengen van eigen thema’s, vragen, en verlangens voor heling. Daarnaast is er ook ruimte voor het delen van ervaringen. Twijfel je over deelname. Neem gerust contact met me op via het contactformulier of bel me.

 

Locatie omgeving Nijmegen

Duur 5 losse dagdelen verspreid over 5 maanden. Ochtend of avond is nog onbekend.

Data zie agenda

Prijs is nog onbekend.

Groepsgrootte min.6 en max 10 deelnemers.