Over Mitille

Ik ben Mitille de Wolf, therapeut, trainer, assessmentactrice en systemisch coach.

Mitille de Wolf

 

De onderstroom

Al van jongs af aan houd ik me bezig met de essentie van het leven. Als kind heb ik een antenne ontwikkelt voor de onderstroom. Via diverse wegen ben ik gekomen tot wat mij in essentie raakt: het werken met opstellingen.

Het wonderlijk mooie hiervan is het werken op zielsnivo. Ik kan mij geen mooiere methode bedenken die mensen innerlijk raakt en in beweging brengt. Door voor dit werk te kiezen kom ik dichter bij mijn bestemming. En hoe dichter ik bij mijn bestemming kom, hoe meer alles gaat stromen. Dit gun ik iedereen, dus jou ook!

De rode draad in mijn leven is persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Mijn drijfveer en kracht is het faciliteren van dit persoonlijke proces bij andere vrouwen, zodat ze zich vrijer, liefdevoller en in verbinding met zichzelf en de ander door het leven kunnen gaan.

 

Mitille de Wolf

Als afgestudeerd dramatherapeut en opgeleid gedragstrainer ben ik 11 jaar werkzaam geweest in profit en non-profitorganisaties. In 2000 kwam familieopstellingen op mijn pad en ben ik me middels diverse opleidingen gaan verdiepen in dit werk. Vanaf 2013 combineer ik dit werk met een andere passie: (assessment)acteren in de zorg, het onderwijs, wonen en welzijn. Typerend aan mij is dat ik zowel van diepgang houd als van de lichtheid van het bestaan. Eigen verantwoordelijkheid over leven en loopbaan en vind ik belangrijk, evenals keuzevrijheid, autonomie, humor, en een liefdevolle verbinding met jezelf.

 

Aanpak

In mijn aanpak richt ik me allereerst op het aarden en goed gegrond zijn. In dit werk is het van belang om snel toegang te hebben tot gevoelens en gewaarwordingen via je lichaam. Dat is je instrument. Om in contact te komen met het systeem van herkomst werk ik met geleide meditaties. Ook maak ik  bij individuele familie -of loopbaanopstellingen graag gebruik van tekeningen en floorankers. In groepen werk ik het liefst met life representanten, zodat je zelf aan de kant kan observeren en gewaarworden.

Je kunt bij mij terecht voor zowel individuele familie-en  loopbaanopstellingen als voor opstellingen in een groep met lotgenoten. In 2018 start ik een procesgroep, waarin eenzelfde groep mensen meerdere bijeenkomsten achter elkaar rondom een specifiek thema bijeenkomt.

 

Netwerk

Als zelfstandige ben ik verbonden met andere zelfstandigen en houden we elkaar scherp in systemische intervisie groepen. Om mezelf te blijven ontwikkelen, volg ik regelmatig workshops en heb ik drie deelgenomen aan een doorlopende systemische procesgroep. Daarnaast ben ik vijf jaar lid van een bewustwordingsgroep, waarin thema’s van het leven aan de orde zijn en worden opgesteld. Ik heb een samenwerkingsverband met MD-act   waar ik mensen coach.

Bekijk het workshopaanbod van Mitille de Wolf  hier

 

Wat anderen over mij zeggen

Bekijk referenties over Mitille de Wolf hier.