Helende reis

Vrouwelijke slachtoffer van seksueel misbruik

Ben jij een vrouwelijk slachtoffer van seksueel misbruik ? Wil je de schaamte, de stilte en de eenzaamheid rondom misbruik doorbreken? Is er bij jou ook de behoefte ontstaan je verhaal naar buiten te brengen en te erkennen wat er is? 

Voor jou start ik een procesgroep met een veilige bedding om je te steunen en te stimuleren stappen te zetten in je eigen proces. Het doel is middels psychodrama en familieopstellingen bewust te worden van de schade, gevolgen en het herstel van seksueel misbruik. Dit begint natuurlijk bij het begin; het erkennen en het in de ogen durven kijken van je eigen verhaal. Ieder vrouwelijk slachtoffer van seksueel misbruik heeft haar eigen startpunt en van daaruit vertrekken we. Zelf ben ik als ervaringsdeskundige, therapeut, trainer en systemisch coach jouw begeleider in dit proces.

 
We werken met onderstaande en eigen ingebrachte thema’s:
 • angst versus onbevangenheid
 • onveiligheid  versus veiligheid
 • wantrouwen versus vertrouwen in de ander
 • er niet toe doen versus je bent de moeite waard!
 • over grenzen laten gaan versus grenzen aangeven
 • gemis aan ouders (bedding) versus je gedragen voelen
 • eenzaamheid versus samen zijn en samen delen
 • verlies van het kind zijn, versus contact met je innerlijk kind
 • schuld en schaamte versus onschuld
 • wegdrukken van gevoel versus durven voelen en in contact komen met je gevoel.
 • gemis aan een moeder, versus je eigen moeder zijn
 • loyaal zijn aan het systeem, versus loyaal zijn aan jezelf
 • in alles erkennen wat er is!
 
Werkwijze procesgroep vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik

We starten in een kleine en veilige groep van minimaal 5 vrouwen met respect voor ieders verhaal . We werken met verschillende methoden en oefeningen: grondings, ademhalings, -en ontspanningsoefeningen, chakra-oefeningen, psyhodrama en familieopstellingen. Uitgangspunt is het inbrengen van je eigen verhaal waaruit thema’s, vragen en verlangens voor heling een plek kunnen krijgen. Twijfel je over deelname. Neem gerust contact met me op via het contactformulier of bel me.

Locatie omgeving Nijmegen

Duur 6 losse dagen verspreid over 6 maanden. 

Bij voldoende aanmelding volgen data najaar 2024 

Groepsgrootte min.5 en max 10 deelnemers.