Als je incest meemaakt heb je levenslang

Taboe

Het taboe rond incest is nog groter dan ik dacht. Het meest verbazingwekkende is dat er geen maatschappelijke vragen over incest komen. Vragen als ” Hoe herken je slachtoffers van incest?” “Hoe gedragen ze zich?” “ Welke signalen zenden ze uit om gered te worden?” “Hoe kunnen we als mensen en als maatschappij ingrijpen en kinderen behoeden voor dit seksueel geweld?” Wij weten met zijn allen niet wat sommige kinderen meemaken en we willen het kennelijk ook liever niet weten. Het raakt aan gewone gezinnen, en gewone families waar vaders, moeders, ooms en tantes en opa’s en oma’s deel van uitmaken. En niemand vindt het fijn om geconfronteerd te worden met incest, omdat het jezelf als lid van de familie of van het gezin naar een totale andere werkelijkheid laat kijken. Eentje waar je op zijn zachtst gezegd niet blij mee bent en die vele ongewenste emoties oproept.

Gesplitst

Als je incest meemaakt heb je levenslang. Je leeft in het misbruik. Vanaf het moment dat je dit hebt meegemaakt, ga je je anders gedragen, omdat je een bondje hebt met de dader. Je wordt door de dader gemanipuleerd dit nieuws niet naar buiten te brengen, want jij bent speciaal door de dader uitgekozen om zijn geheim mee te delen. Dit zorgt er gek genoeg voor dat je je een uitverkorene voelt. Op deze manier maakt de dader je monddood en zorgt ervoor dat je hem loyaal blijft. Hierdoor ben je niet meer in staat je eigen grenzen aan te geven en je lichaam is zijn bezit geworden. Je gaat leven in twee werelden en voelt je gesplitst; de wereld van het bondje met de dader en de wereld van het gezin waar je uitkomt. Zo ontstaat een psychische dwarslaesie.

Overleven

Zowel geestelijk als lichamelijk leer je jezelf uit te leveren aan een ander. Dit maakt je machteloos; je voelt je lamgeslagen en je raakt verdoofd. Zo hoef je de pijn niet te voelen en overleef je de situatie. Je bent boos en verdrietig. Ook schuld en schaamte gaan een rol spelen, want je handelt naar wat er van je gevraagd wordt. Bovendien kan de seksualiteit met de dader, naast walging, je ook lust en opwinding brengen hetgeen heel erg verwarrend is. Zo groeit er ergens diep van binnen een zwarte kluwen van in de war geraakte draden. Deze kluwen stop je zo diep mogelijk in je lijf weg, zodat niemand kan zien welke last je draagt en waardoor je je zo eenzaam voelt. Het trauma komt dus letterlijk in je lijf vast te zitten en blijft daar net zolang zitten tot het gehoord en gezien wil worden.

Dienstbaar

Als je een puber wordt, wil je je eigen grenzen en je eigen seksualiteit ontdekken. Dit wordt lastig want je hebt namelijk al seks met een ouder iemand gehad. Op jouw seksualiteit zit al een smet; hij is niet meer van jouzelf maar van een ander geworden. Dus hoezo je eigen grenzen ontdekken en ontwikkelen? Het beeld dat je je uitlevert aan het genot van een ander leert je dat je dienstbaar moet zijn.

Scheefgroei

Bovendien is seksualiteit door de dader gekoppeld aan speciaal zijn, aandacht krijgen, aan loyaliteit, hetgeen je makkelijk gaat verwarren met liefde. Dit dienstbaar en loyaal zijn aan de ander wordt onbewust een gedragspatroon, iets wat je je toe-eigent en waarmee je verder leeft en waar je op den duur zo ontzettend veel last van gaat krijgen dat je het wel uit kan schreeuwen…… Opgekropte agressie die naar buiten of binnen slaat en die fysieke kwalen creëert. Het misbruik toont zich bijvoorbeeld in depressie, migraine, burn-out, zelfverminking, of erger zelfdoding. Om je gevoelens te verdoven treedt negen van de tien keer een verslaving op. Pas vele jaren later ( dit kan gerust 30 jaar zijn) ontstaat er ergens een scheurtje in de kluwen diep van binnen. Een teken dat iets zich aan je wil openbaren….. en de tijd zich rijp acht het trauma aan het licht te brengen, zodat het gezien en gehoord mag worden en eindelijk in de wereld gezegd kan worden.

Niet meer zwijgen

En zo lang duurt het dus om als slachtoffer te herinneren wat er met je is gebeurd in het zwarte gat. Toen je nog geen woorden had om dit te vertellen, maar wel voelde dat iets niet in orde was. Je lichaam herinnert zich alles nog en druppelsgewijs komt dit tot in je bewustzijn. Er ontstaan plots beelden, geuren, woorden. Het voelt als een onaangename openbaring die in de wereld gezet wil worden en waar je niet meer over wil en kunt zwijgen. Eindelijk is de tijd aangebroken om te helen. Wil je niet meer zwijgen, wees dan welkom in mijn praktijk.

www.mitilleverheldert.nl/familieopstellingen -voor vrouwen met een trauma seksueel verleden

Deel dit bericht: